A A A

Szybko i profesjonalnie

 

  • Prowadzenie ksiąg handlowych.
  • Rozliczamy fundacje i stowarzyszenia.
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodu.
  • Ryczałtu ewidencjonowanego.
  • Prowadzenie ewidencji ZUS, płac.
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
  • Roczne rozliczenia.

 

Zapewniamy dyskrecję.