A A A

Cennik usług księgowych

Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.

Cena końcowa zależy od:
- formy opodatkowania
- formy prawnej
- ilości dokumentów księgowych


i nnych, np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

Ceny świadczonych usług:

  • Ryczałt ewidencyjny od 100 zł.- brutto.
  • Książka przychodu i rozchodu od 200 zł.- brutto.
  • Pełna księgowość od 500 zł.- brutto.